Guillermo de Jong

Guillermo de Jong

Wereldmelkdag 

Elk jaar op 1 juni wordt Wereldmelkdag gevierd. Sinds 2001 vindt deze dag plaats, op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, om extra aandacht te vestigen op melk als een belangrijke en gezonde voedselbron voor…