SDG 9 Industrie innovatie en infrastructuur

ZONDER INFRASTRUCTUUR IS HET MOEILIJKER OM EEN BAAN TE KRIJGEN EN ZAKEN TE DOEN.