SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

“IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE BESTAAT ER GEEN AFVAL EN WORDEN GRONDSTOFFEN STEEDS OPNIEUW GEBRUIKT.”