SDG 5 Gendergelijkheid

“IN 2030 MOETEN VROUWEN EN MANNEN DEZELFDE KANSEN HEBBEN.”