Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep

The Green Office ROCvAF publiceerde in januari 2022 samen het Team Content Creation (Matilda Rizopulos) een blended learning lesprogramma (open education). De lessen zijn door studenten en onderwijskundige Tess Salet (deTESS) ontwikkeld en omgezet in een online format. De lessen zijn modulair ingedeeld en passen op alle examens die geschreven zijn voor het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep (niveau 1 t/m 4).

Het lesprogramma (in Xerte) biedt veel keuzevrijheid waardoor de lessen interessant zijn voor zowel studenten als docenten. Door de blended constructie zijn de lessen flexibel en transparant.  Blended leren is een efficiënte, effectieve en aantrekkelijke mix van werkvormen en leeractiviteiten, waarbij in verschillende leeromgevingen actief aan de slag gaan met leerinhouden, individueel en in interactie met elkaar, met de docent/expert en met behulp van technologie. De module is opgezet in een kleurenpalet van 6 kleuren, ieder onderdeel heeft een eigen kleur, waardoor er herkenbaarheid is voor de student.  

Alle lessen zijn te vinden in een Open Source auteurstool Xerte.

De site is gebruiksvriendelijk voor zowel studenten als docenten en bevat een studentenpagina, een docentenhandleiding en is op alle devices die een browser ondersteunen te gebruiken (mobiel, tablet, laptop, etc.). Ook wordt er iedere les vermeldt hoelang een les duurt en wat de lesdoelen zijn. 

Je komt op de site binnen bij de lessen en projecten, deze zijn ook los te gebruiken voor LOB-, SLB- en Burgerschapsdocenten. Vervolgens zie je de 4 stappen van het keuzedeel, refererend aan de twee hoofdthema’s van het kwalificatiedossier en verdeeld over de vier niveaus: Duurzaamheid en jij en Duurzaamheid in je beroep. 

In de docentenhandleiding zie je o.a. de verantwoording van de verschillende lessen, een studieplanner, de vier kwalificatiedossiers, tips voor jou als docent, uitleg over blended learning en nog veel meer. Voor de mensen die graag nog op papier werken is er ook een PDF van de gehele module, ook hier staan interactieve lessen in. De lessen zijn gemaakt op basis van de examens van alle examenleveranciers die het ROCvAF gebruikt voor dit keuzedeel, echter zal je wel de examens van de leveranciers moeten gebruiken om de student te kunnen diplomeren. 

Je kunt nu al via de link aan de slag met de lessen. Disclaimer: Het kan echter zijn dat er nog wat bugs in zitten. De aankomende twee weken zal het content creation team hier nog naar kijken. Vanaf 7 februari verwachten we dat alle koppelingen het goed doen. 

Heb je vragen over de lessen? Wil je aanvullingen doen? Heb je feedback? Of wil je graag dat we langskomen om je te helpen? Wij horen het graag! Mail naar greenoffice@rocva.nl