Week van ons water  

“Water is de bron van ons bestaan” 

Wist je dit? 

  1. Wateroverlast is een groeiend probleem in Nederland als gevolg van de klimaatcrisis. Door hevige regenval en stormen in combinatie met stijgende zeespiegels kan water niet altijd goed worden afgevoerd, wat leidt tot overstromingen in laaggelegen gebieden. 
  1. Droogte is ook een toenemend probleem in Nederland als gevolg van de klimaatcrisis. Dit kan leiden tot verdroging van natuurlijke gebieden, een verminderde beschikbaarheid van drinkwater en schade aan de landbouw. 
  1. Het Nederlandse waterbeheer is wereldwijd bekend vanwege de innovatieve oplossingen die worden toegepast om wateroverlast te voorkomen, zoals het aanleggen van waterbergingen en het verhogen van dijken. Deze oplossingen zullen echter moeten worden aangepast aan de veranderende omstandigheden als gevolg van de klimaatcrisis. 
  1. Het water in de Nederlandse rivieren wordt warmer als gevolg van de klimaatverandering. Dit heeft gevolgen voor de ecologie van de rivieren, aangezien sommige soorten vissen zich niet goed kunnen voortplanten in warmer water. 
  1. De klimaatcrisis heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Door de hogere temperaturen kan er bijvoorbeeld meer algenbloei optreden in oppervlaktewater, waardoor de zuiveringsinstallaties harder moeten werken om het water schoon te maken. 

In de week van 1 t/m 14 mei is het jaarlijks terugkerend evenement ”week van ons water”. Deze week is er om mensen bewust te maken van het belang van waterbeheer en duurzaam gebruik van waterbronnen te promoten. Er worden ook verschillende activiteiten en evenementen door overheidsorganisaties, waterbedrijven en andere belanghebbenden georganiseerd tijdens deze week. Denk aan excursie naar waterzuiveringsinstallaties, wandelingen langs rivieren en meren, workshops over waterbesparing en educatieve activiteiten voor kinderen. Het doel hiervan is men te informeren over de uitdagingen van waterbeheer waaronder overstromingsbeheersing, droogte, waterkwaliteit en waterveiligheid. Verder is het ook om hen te inspireren om zelf bij te dragen aan een veiliger en duurzamer Nederland. 

De relatie tussen water en klimaatverandering is een thema dat centraal staat tijdens de Week van ons Water. Zwaardere regenval, langere perioden van droogte en hogere waterstanden in rivieren en meren zijn grote gevolgen voor de waterhuishouding in Nederland dat veroorzaakt worden door klimaatverandering. Als we investeren in duurzaam waterbeheer, zoals het vergroenen van steden en dorpen, dan kunnen we beter omgaan met de veranderingen in het weer door bijvoorbeeld hevige regenval en droogte. Op dit manier maken we ons land veiliger en prettiger om in te wonen.  

Doe jij ook mee aan de activiteiten van in de Week van ons Water? 

Water is de bron van het leven, laten we er daarom zuinig en verantwoordelijk mee omgaan om nog zo lang mogelijk van water te genieten!

– Okan

We willen niet dat ons drinkwater verslechterd, dus we moeten zo snel mogelijk iets doen.

– Jonas

  • We moeten zuinig zijn met water omdat elke druppel telt.
  • Realiseer dat we niet alleen water verspillen, maar ook de energie die nodig is om het te zuiveren, transporten en verwarmen.
  • Het water wat we verspillen vandaag, kan morgen een tekort betekenen\

– Laura

Een betere toekomst begint bij ons water, laten we samen zorgen voor een duurzaam beheer en behoud van deze kostbare bron.

– Demelsia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *