Our Future, Our Planet!

Geschreven door Laura Mulder

Our Future Our Planet 

Hey, Gen Z! Hebben jullie al over het IPCC-rapport van maart 2023 gehoord? Zo niet, dan is het tijd om op te letten, want dit rapport gaat over de toekomst van onze planeet. Het is mega-belangrijk dat we allemaal ons gedrag veranderen als we willen dat onze planeet gezond en leefbaar blijft. 

Het rapport van het IPCC laat (weer!) zien dat de temperatuur van de aarde en het niveau van de zeespiegel blijven stijgen. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor het klimaat en de natuurlijke omgeving. Als we niet snel actie ondernemen, kan dit leiden tot extreme weersomstandigheden zoals orkanen, droogte en overstromingen. 

Maar er is nog hoop! Het rapport laat zien dat als wij collectief ons gedrag veranderen, we de opwarming van de aarde kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, als we minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer hernieuwbare energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en windenergie, dan kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit betekent dat grote fossiele industrieën het roer om moeten gooien, dat we fast-fashion moeten cancelen en moeten eisen dat ons geld geïnvesteerd wordt in bedrijven en industrieën die bijdragen aan de transities naar een circulaire economie. 

Het rapport laat ook zien dat de mensheid de grootste oorzaak is van klimaatverandering. Feiten tonen aan dat de menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing, verantwoordelijk zijn voor 93% van de opwarming van de aarde sinds 1970.  

Dus bij deze een oproep aan alle Gen Z-ers (zoals wijzelf): laten we ons gedrag veranderen en de wereld redden! Laten we ons bewust zijn van onze ecologische voetafdruk, minder vlees eten, minder energie verbruiken en meer fietsen. Samen kunnen we het verschil maken en een gezonde planeet achterlaten voor de toekomstige generaties en onze eigen generatie.  

“Als je hier naar toe hebt kunnen lezen, kudos! Hopelijk dat er meer mensen zijn die belang geven aan het milieu”

– Ada

“Het is te verontrustend hoe snel het nu gaat, we moeten echt meer doen tegen alle factoren voor de opwarming van de aarde”

– Jonas

“Iedereen is verantwoordelijk voor het milieu. Ieder persoon moet z’n steentje bijdragen om de wereld te redden. Wij, samen met z’n allen!”

– Okan

“Er is geen planeet B 🌍”

– Demelsia

“Samen staan we sterk, dus laten we samen hier verandering inbrengen.”

– Wintana

“Het is 2023 en nog steeds gaat het de slecht kant op, ik hoop dat we met deze goede tips de wereld kunnen verbeteren.❤️”

– Chelsea

“We moeten zuiniger omgaan met de planeet, samen maken we het verschil.”

– Guillermo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *